بسته بندی انعطاف پذیر

یکی از بخش های رو به رشد صنعت  به صورت انعطاف پذیر می باشد که به آن Flexible packagingمی گویند که یکی از رو به رشد ترین بخش های بسته بندی در آمریکا می باشد.

بسته بندی انعطاف پذیر مواد غذایی

بسته بندی انعطاف پذیر علاوه بر قابل حمل بودن سبک نیز می باشد و مصرف کنندگان مواد غذایی به دنبال این بسته بندی مواد غذایی می باشند. مصرف‌کنندگان زندگی پرمشغله‌ای دارند و همراه با آن نیاز به محصولاتی دارند که بسته بندی مواد غذایی بکار رفته در آنها قابل حمل و سریع باشند. نوشیدنی پروتئینی قابل‌حملZIG شرکتLuminate Nutrition, LLC،‌ از بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر استفاده می‌کنند تا محصولات پروتئینی خود را برای مصرف‌کنندگان پرتحرک مناسب کنند.

انجمن بسته‌بندی انعطاف‌پذیر اعلام کرده است(FPA)، صنعت بسته‌بندی انعطاف‌پذیر آمریکا با رشد ۸/۲ در بسته بندی مواد غذایی صدی در سال ۲۰۱۳ فروش سالانه خود را به ۲/۲۷ میلیارد دلار رسانده است. براساس گزارش “وضعیت صعنت بسته‌بندی انعطاف‌پذیر آمریکا” یFPA در سال ۲۰۱۲،‌به طور کلی، بسته‌های انعطاف‌پذیر ۱۸درصد بازار بسته‌بندی ۱۴۵میلیارددلاری آمریکا را تشکیل می‌دهند.

contact us

info@taranoomco.c om

 

 17 81 56 32 026

   95 91 566 - 0912

Unit 301-5th- Floor Eric commercial office buildings Center - ferdose Boulevard East -Sadeghie -Tehran -iran

   

 

             

Latest Articles Added

Latest News