بسته بندی با هدف کاهش ضایعات

بسته بندی امروزه با گسترش جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی سالم اهمیت بالایی پیدا کرده است. در نتیجه همزمان با این افزایش تقاضا علاوه بر افزایش سرعت مصرف مواد اولیه جهت بسته بندی مواد غذایی باعث آلودگی محیط زیست نیز می شود .

طراحی و چاپ و بسته بندی با کاهش ضایعات

در واقع با انقلاب صنعتی  تحولی در نظام تولید کالا به وجود امد و کالاهای صنعتی زیادی با تنوع های گوناگون به وجود آمدند و رقابت فشرده میان تولید کنندگان هنر را نیز وارد صنعت طراحی و چاپ و بسته بندی مواد غذایی کرد. با شناخته شدن علومی مانند روانشناسی فردی و اجتماعی و اورگونومی صنعت طراحی و چاپ و بسته بندی به صنعتی نو و تکنولوژی قدرتمند تبدیل شد.

تعریف بسته بندی

در واقع بسته بندی فرایند آماده سازی کالا برای حمل و نگه داری و تحویل به مشتری می باشد.به طور واضح تر بسته بندی مواد غذایی سیستمی است که زمان تحویل کالا را جهت انتقال، توزیع، ذخیره و فروش کاهش می دهد و تضمینی برای تحویل مطمئن در شرایط مطلوب به مشتری می باشد.

برای کاهش ضایعات بسته بندی باید به طراحی و چاپ و بسته بندی محصول توجه کنیم و بسته بندی باید طوری تولید شود که حجم و وزن آن به کمترین مقدار ممکن محدود شود تا به سطح ضروری امنیت، بهداشت و پذیرش برای فرآورده بسته بندی شده و مصرف کننده برسد.واز طراحی هایی که جنبه ظاهری آنها بسیار بالا است و مواد اولیه زیادی برای طراحی و چاپ و بسته بندی مواد غذایی صرف نشود زیرا بازیافت آن نیز سخت تر خواهد شد.حذف بخش های اضافی بسته بندی تا حد امکان کوچک کردن آن بسیار مناسب است. استفاده دوباره، بازیافت، تهیه کمپوست و بازگشت انرژی  ازمواردی است که در طراحی و چاپ و بسته بندی مواد غذایی مد نظر است.

طراحی و چاپ و بسته بندی های امروزی سبب افزایش میزان ضایعات و زباله های جامد و غیر قابل بازیافت توسط طبیعت شده است و افزایش مواد زاید و تخلیه آنهادر محیط زیست  مشکلات عدیده ای را برای کشورهای در حال توسعه که مشکل مالی دارند ایجاد کرده است.

طراحی، ساخت و استفاده از محصولات به نحوی که سبب کاهش کمیت و سمی بودن ضایعات تولیدی بعد از عمر مفید محصول شود، با طراحی و بسته بندی محصولات با حداقل مواد سمی یا حداقل مواد دیگر با طول عمر بیشتر اولین گام برای حفظ محیط زیست است.

 

 

contact us

info@taranoomco.c om

 

 17 81 56 32 026

   95 91 566 - 0912

Unit 301-5th- Floor Eric commercial office buildings Center - ferdose Boulevard East -Sadeghie -Tehran -iran

   

 

             

Latest Articles Added

Latest News