Boxes and Packaging

طراحی و چاپ و بسته بندی محصولات غذایی مدت طولانی است که مورد توجه شرکت های مواد غذایی برای حفظ سلامت مواد غذایی تولیدی و همچنین تبلیغات و جذب مشتری قرار دارد.البته بسته بندی زیبا تنها علت خرید آن محصول توسط مشتری نیست بلکه در دجه اول کیفیت مواد غذایی مورد اهمیت است.به دلیل بزرگ شدن بازار رقابت در مواد غذایی علاوه بر کیفیت طراحی مناسب برای محصول مورد توجه شرکت هاست و هر روز طرح های جدید و نوآورانه ای برای بسته بندی مواد غذایی ابداع می شود و بحث فناوری نانو و بسته بندی سبز هم به اهداف طراحی بسته بندی نیز اضافه شده استو استفاده از کاغذ در دسته بندی مناسب تر از پلاستیک و پلیمر است زیرا آلودگی آن کمتر و بازیافت آن ساده تر است.

contact us

info@taranoomco.c om

 

 17 81 56 32 026

   95 91 566 - 0912

Unit 301-5th- Floor Eric commercial office buildings Center - ferdose Boulevard East -Sadeghie -Tehran -iran

   

 

             

Latest Articles Added

Latest News