Hand luggage

بسته بندی مواد غذایی علاوه بر نقش محافظتی در مراحل تولید نگهداری در انبارها و تا زمان تحویل مواد غذایی سالم به مشتری نقش تبلیغاتی و بازار یابی نیز دارد.بسته بندی مواد غذایی باید اطلاعات مفید لازم را به مشتری داده و همچنین طراحی زیبا و چشم نوازی در آن به کا رفته باشد و مکان درج اطلاعات قابل دید و درک باشد. طراحی بسته بندی مواد غذایی باید نوآوانه و جذاب باشد و طراحی متناسب با محصول و باشد و طراحی گرافیک آن جالب باشد هرچند دستورالعمل هایی مربوط به نوع طراحی گرافیکی و انتخاب رنگ برای محصولات مختلف وجود دارد اما به ذوق هنری و ابتکارات طراح بسته بندی مواد غذایی داد.

contact us

info@taranoomco.c om

 

 17 81 56 32 026

   95 91 566 - 0912

Unit 301-5th- Floor Eric commercial office buildings Center - ferdose Boulevard East -Sadeghie -Tehran -iran

   

 

             

Latest Articles Added

Latest News